Jez na Labi

autor Vojtěch Nádvorník , 05.04.2019 · 5 mins read

Úvod

Tuto analýzu jsem vypracoval z veřejně dostupných zdrojů. Pokud v tomto textu objevíte nějakou chybu, dejte mi, prosím, vědět a já se ji pokusím opravit. Mým cílem je vytvořit objektivní pohled založený na datech, který pomůže při rozhodování o smysluplnosti stavby jezu.

Srovnání splavnosti Labe před a po stavbě jezu

Aktuálně je veřejnost informována o tom, že po stavbě jezu by bylo Labe splavné celoročně. Podle mého názoru tato informace není pravdivá. Statistiky splavnosti za posledních 6 let říkají, že Labe je za současného stavu splavné 177 dní (47%) v roce a pokud by byl jez postaven, bude splavné 285 dní (78%) v roce. To vše při ponoru 1,4m, který je na hranici rentability. Když se dále podíváme na roky 2015 a 2018, tak by bylo Labe i po výstavbě jezu splavné pouze půl roku. Když zhodnotíme splavnost Labe při ponoru 2,2m, tak by se splavnost zvedla na 29% oproti současným 14%. To je velmi daleko od proklamované splavnosti 50% z projektové dokumentace.

Detaily

Sjízdnost Labe počet dní v roce

Ponor 1,4m Aktuálně S jezem
2012 142 357
2013 303 364
2014 171 338
2015 155 213
2016 170 314
2017 154 268
2018 117 172
2013-2018 177 (46%) 285 (78%)
Ponor 2,2m Aktuálně S jezem
2012 20 48
2013 159 233
2014 14 67
2015 38 87
2016 34 83
2017 38 112
2018 37 67
2013-2018 52 105

Zdroje
Časové řady průtoky - PLA
Zpracovaná data
Přednáška pan Michael Trnka - referenční průtoky

Způsob výpočtu

V technické dokumentaci k jezu se dá dohledat minimální průtoky v Děčíně pro ponory 1,4m a 2,2m. Bez jezu je to pro ponor 1,4m 186m3/s a pro 2,2m 358m3/s. Po výstavbě jezu je to 117m3/s pro ponor 1,4m a 248m3/s pro pono 2,2m. Z průtoků naměřených společností Povodí Labe se dá jednoduše spočítat, kdy je Labe splavné pro jednotlivé ponory.

Přepravované množství nákladu po Labi

Dlouhodobě množství přepravovaného materiálu po Labi klesá. Například v roce 2017 bylo přes Děčín přepraveno po Labi 75 tisíc tun materiálu. To znamená přibližně 45 vlaků za rok. To znamená přibližně jeden nákladní vlak za týden. Podíl lodní dopravy na importu a exportu v roce 2017 byl 0,1%.

Detaily

Vývoj importu a exportu v lodní dopravě Import export Zdroj
Časové řady objem exportu - ČSÚ - tabulka 3

Podíl lodní dopravy na exportu a importu v roce 2017 Podíly podle druhu dopravy Zdroj
Časové řady objem exportu - ČSÚ - tabulky 1,2,3

Poznámka Tyto statistiky zahrnují přepravu pouze lodí pod českou vlajkou, statistiky plujících pod cizí vlajkou na českém území se mi nepodařilo dohledat.

Nástup moderních technologií

V následujících letech můžeme očekávat nástup samořiditelných ekologický nákladních automobilů, které zlevní silniční přepravu. To vytvoří tlak na konkurenci, mezi které patří i lodní doprava.

Ekologické dopady

Lokalita plánovaného jezu leží ve dvou chráněných krajinných oblastech (Labské Pískovce, České Středohoří) a patří do soustavy zvlášť chráněných lokalit Natura 2000. Stavba jezu by měla na tyto lokality negativní dopad, jak zhodnotilo již několik odborných posudků.

Turistika a centrum Děčína

Stavba jezu by měla pozitivní vliv na náplavky v Děčíně a zároveň pozitivní vliv na volnočasové aktivity v centru Děčína. Současný stav čekání na výstavbu jezu však zamezuje revitalizaci náplavek a následné oživení okolí řeky.

Závěr

Z výše uvedených údajů vyplývá, že v současné době je podíl lodní dopravy naprosto marginální. Po výstavbě jezu by se splavnost Labe zvýšila, ale rozhodně by nebylo dosaženo celoroční splavnosti. Představu, jak velký pozitivní dopad na objem přepraveného nákladu a navýšení podílu oproti ostatním druhů přepravy by stavba měla, ať si každý udělá sám. Dále bych chtěl zmínit, že vliv změny klimatu bude mít pravděpodobně další negativní dopad na množství srážek a tím i na průtok vody v Labi.